Η Ομάδα Τέχνης Πάροδος κάθε σχολική χρονιά ετοιμάζει σειρά από θεατρικές πράξεις, βασισμένες σε σύγχρονα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας. Τα κείμενα διασκευάζονται ώστε να παρουσιάζονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Συχνά εμπλουτίζονται με στίχους και μουσική, αναλόγως την ηλικιακή ομάδα μαθητών στην οποία θα απευθυνθούν.

Η δράση απευθύνεται σε τάξεις δημοτικού και νηπιαγωγείου. Διαρκεί έως 2 διδακτικές ώρες και λαμβάνει χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα, η οποία διαμορφώνεται σε θεατρική διάταξη. Στο διάστημα αυτό, οι μαθητές ύστερα από δυναμικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς οδηγούνται στην παρακολούθηση του θεατρικού δρώμενου.


Δείτε φωτογραφίες από θεατρικά δρώμενα που έχει οργανώσει η Ομάδα Τέχνης Πάροδος.